ในระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา