ข้อมูลการเกิดและข้อมูลการตาย

ข้อมูลการเกิด

– ข้อมูลการเกิด ปี 2559 (11M) รวมทั้งจังหวัด (Download)
– ข้อมูลการเกิด ปี 2558 รวมทั้งจังหวัด (Download)
– ข้อมูลการเกิด ปี 2557 รวมทั้งจังหวัด (Download)
– ข้อมูลการเกิด ปี 2556 รวมทั้งจังหวัด (Download)
– ข้อมูลการเกิด ปี 2555 รวมทั้งจังหวัด (Download)


ข้อมูลการตายทั้งปี ทุกอำเภอ

– ไฟล์ประกอบโครงสร้างฐานข้อมูล Death (Download)
– ข้อมูลการตาย ปี 2559 รวมทั้งจังหวัด (Download)
– ข้อมูลการตาย ปี 2558 รวมทั้งจังหวัด (Download)
– ข้อมูลการตาย ปี 2557 รวมทั้งจังหวัด (Download)
– ข้อมูลการตาย ปี 2556 รวมทั้งจังหวัด (Download)
– ข้อมูลการตาย ปี 2555 รวมทั้งจังหวัด (Download)

……………………………………

10/11/57 : Download ข้อมูลการตายปีงบประมาณ 2557 Excel File(V.2010) รายอำเภอ

9601_รายงานการตายอำเภอเมืองปีงบประมาณ_2557
9602_รายงานการตายอำเภอตากใบ_ปีงบประมาณ_2557
9603_รายงานการตายอำเภอบาเจาะ_ปีงบประมาณ_2557
9604_รายงานการตายอำเภอยี่งอ_ปีงบประมาณ_2557
9605_รายงานการตายอำเภอระแงะ_ปีงบประมาณ_2557
9606_รายงานการตายอำเภอรือเสาะ_ปีงบประมาณ_2557
9607_รายงานการตายอำเภอศรีสาคร_ปีงบประมาณ_2557
9608_รายงานการตายอำเภอแว้ง_ปีงบประมาณ_2557
9609_รายงานการตายอำเภอสุคิริน_ปีงบประมาณ_2557
9610_รายงานการตายอำเภอสุไหงโกลก_ปีงบประมาณ_2557
9611_รายงานการตายอำเภอสุไหงปาดี_ปีงบประมาณ_2557
9612_รายงานการตายอำเภอจะแนะ_ปีงบประมาณ_2557
9613_รายงานการตายอำเภอเจาะไอร้อง_ปีงบประมาณ_2557

ใส่ความเห็น