กระปุกยานรา

ดาวน์โหลดเอกสาร จากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
๑.ATB DUE
๒.DUE Fosamax+Miacalcic
๓.DUE Pitavastatin
๔.DUE Sulfinpyrazone
๕.DUE ยา ARBs
๖.DUE ยา statin
๗.DUE ห้องยา ezetimibe
๘.DUE ห้องยา sitagliptin

……………………………………..

ใส่ความเห็น