ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารไฟล์ประกาศ
ไฟล์ประกาศ