ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลศรีสาคร ตำบลซากล อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารไฟล์ประกาศ
ไฟล์ประกาศ