ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รายละเอียดตามเอกสารไฟล์ประกาศ
ไฟล์ประกาศ