ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามไฟล์ประกาศ
ไฟล์ประกาศ