ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตามที่จังหวัดนราธิวส ได้เปิดรับสมัครศัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓
สิงหาคม ๒๕๖ต ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖ต ไปแล้วนั้น จังหวัดนราธิวาส ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้ เอกสารประกาศ