ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนราธิวส ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น จังหวัดนราธิวาส จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ดังต่อไปนิ้ เอกสารประกาศ
แผนที่ไปยังสนามสอบ