ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) รายละเอียดตามไฟล์ประกาศด้านล่าง

ไฟล์ประกาศ