ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เป็นวันที่ 14 สิงหาคม 2563

ไฟล์ประกาศ