ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ด้วยจังหวัดนราธิวาส ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-30 กรกฏาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ในวันและเวลาราชการเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ