ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
คลิกรายละเอียด
แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์