ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ยกเลิกโครงการจ้างที่ปรึกษา ตามโครงการพัฒนาการผลิตยาสมุนไพรภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เพื่อส่งเสริมมาตรฐานตามอัตลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดนราธิวาส กิจกรรมวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากสาหร่ายเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานโรคและส่วนประกอบเครื่องสำอาง จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์