ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิาส

เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจ้างทำสื่อ Roll UP ให้ความรู้เรื่องภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างทำสื่อ Roll UP ให้ความรู้เรื่องภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ จำนวน 258 ชุด รายละเอียดต่างๆตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ