ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน
ตามที่ จังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดต่างๆตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบ