ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
ตามที่ จังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับจ้างก่อสร้างอาคารทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 หลัง รายละเอียดต่างๆตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบ