ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสุคิริน ตำบลนาโมง

ตามที่จังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสุคิริน จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบ