เลื่อนการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยหลีกเลี่ยงการเดินทางไกลข้ามจังหวัด งดการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีคนมาร่วมชุมนุมเป็นจำนวนมาก หรือสถานที่ที่ผู้คนแออัด ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการรับสมัครฯ จังหวัดนราธิวาส จึงขอเลื่อนการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ไปก่อน จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะดีขึ้น และขอให้ท่านติดตามประกาศรับสมัครฯ ครั้งใหม่ ทางเว็บไซต์ www.ntwo.moph.go.th โดยจังหวัดนราธิวาสจะประกาศในเวลาอันสมควรต่อไป


ประกาศจังหวัด