ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ
จังหวัดนราธิวาส ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้
งานก่อสร้าง
1.คูระบายน้ำ คสล. ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
2.อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงปาดี ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
3.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุคิริน ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
4.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
5.ปรับปรุงทางเข้าโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
6.ทางเดินเชื่อมอาคารทั่วไป โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
ดังเอกสารดาวน์โหลดตังต่อไปนี้
แผนก่อสร้าง
ครุภัณฑ์
1.ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓๑ รายการ ๑๑๓ ชิ้น สำหรับโรงพยาบาลชุมชน ๑๑ แห่ง
2.ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น และชนิดแขวน) โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
3.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ๕๒ ชิ้น สำหรับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ๑๓ อำเภอ
4.ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ๑๖ ชิ้น สำหรับโรงพยาบาลชุมชน ๑๑ แห่ง
5.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
ดังเอกสารดาวน์โหลดตังต่อไปนี้
แผนครุภัณฑ์

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*


+ 5 = fourteen

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>