เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ
จังหวัดนราธิวาส ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้
1.อาคารผู้ป่วยพิเศษ ๒ ชั้น เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๗๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลแว้ง
ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
2.อาคารโรงซ่อม บำรุง พัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๕๐ ตารางเมตร (ปรับราคา ๓ จังหวัดชายแดนใต้) แบบเลขที่ ๙๕๕๓ โรงพยาบาลศรีสาคร ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
3.ปรับปรุงอาคารพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
4.สวนเรียนรู้ด้านสุขภาพพร้อมสร้างแนวรั้ว เป็นอาคาร คสล.๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๒,๐๐๐ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
5.อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (๑๖ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒๘ ตารางเมตร (ปรับราคา ๓ จังหวัดชายแดนใต้) แบบเลขที่ ๘๘๑๓ โรงพยาบาลสุคิริน ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ดังเอกสารดาวน์โหลดตังต่อไปนี้
ตึกผู้ป่วยพิเศษ รพ.แว้ง
ปรับปรุงอาคารพัสดุ สสจ.นธ< สวนการเรียนรู้ สสจ.นธ/a>
อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง รพ.สุคิริน
อาคารโรงซ่อมบำรุง พัสดุ รพ.ศรีสาคร

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*


6 − = zero

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>