งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิ.ย. ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
งบการเงินปจด.มิ.ย.62