เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตามที่ได้มีประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส

บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คลิกดูรายละเอียด