ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่จังหวัดนราธิวาส ก่อสร้างทางเดินเชื่อมทั่วไป (ชั้นเดียว) ความยาวไม่น้อยกว่า 41 เมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
บัดนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สหทักษิณก่อสร้าง จำกัด ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ดังเอกสารแนบต่อไปนี้
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทางเดินเชื่อมอาคาร รพ.ยี่งอ