รายงานงบทดลองเบิกจ่าย ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม ประจำปี 2560
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

รายงานงบการเงิน ปจดพย.60