ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณารักษาการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจาะไอร้อง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อไปรักษาการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจาะไอร้อง สำหนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นั้น บัดนี้ ได้รบการพิจารณาคัดเลือก แล้วตามเอกสารที่แนบท้าย