ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังวหัดนราธิวาส ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
download file 1001
download file 2DPLR0004