ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

ตามที่จังหวัดนราธิวาส ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันเวลาและสถานที่ สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน นักการภาพบำบัดปฏิบัติการ รวม 3 อัตรา และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ไปแล้วนั้น


บัดนี้ จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีเป้นผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งดังรายละเอียดดังในเอกสารแนบ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ(คลิ๊กที่ Download ด้านล่าง)

>>Download< <

หมายเลข IP Address ของคุณ คือ