ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลระแงะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลระแงะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งจะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลระแงะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐


เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังในเอกสารแนบ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ(คลิ๊กที่ Download ด้านล่าง)

>>Download< <

หมายเลข IP Address ของคุณ คือ