ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ตามที่ได้มีการประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธาารณสุขจังหวัดนราธิวาส และกระบวนการดำเนินการสอบได้เสร็จสิ้นไปแล้ว นั้น


บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

>>ดาวน์โหลด รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรฯ หน้า 1< <

>>ดาวน์โหลด รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรฯ หน้า 2< <

หมายเลข IP Address ของคุณ คือ