ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ปรนัย) ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ตามที่ได้มีการประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และกระบวนการดำเนินการสอบได้เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น จังหวัดนราธิวาส จึงขอประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ดังต่อไปนี้

รายละเอียดตามเอกสารแนบ(คลิ๊กที่ Download ด้านล่าง)

>>Download หน้า 1< <

>>Download หน้า 2< <

หมายเลข IP Address ของคุณ คือ