คู่มือหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการผึกอบรม ของ จนท.สาธารณสุข

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๒)
๓.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๓)

ความหมาย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ซึ่งรวมถึง การประชุมวิชาการหรือการประชุมเชิงปฎิบัติการ การสัมนาทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึก ศึกษาดูงาน การฝึกงาน ที่มีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาในการจัดที่แน่นอนโดยมีวัตถุประสงเพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยยึดหลักการประหยัด เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ และให้สอดคล้องกับมาตรการประหยัดเบิกค่าใช้จ่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดหลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายดังต่อไปนี้
๑. ค่าใช้จ่ายของส่วนราชการเป็นผู้จัดอบรม

 

(ยังมีต่อ)

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*


× two = 12

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>