งบลงทุน สสจ.นราธิวาส

สสจ.นราธิวาส ขอแจ้งงบลงทุน ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ดังนี้

-งบลงทุนปี_60 download
-สรุปผลการพิจารณางบลงทุนปี_2559 download
-บัญชีรายการสิ่งก่อสร้าง-ครุภัณฑ์ _2กย.58 download
-แบบฟอร์มงบลงทุนปี_61-63 download

…………………………………………………………………………………………..

สสจ.นราธิวาส ขอแจ้งงบลงทุน ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ดังนี้ < ให้ save File ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน>

สรุปงบลงทุนปี 2558

สรุปงบลงทุนปี 2559

จึงแจ้งมาให้ทราบทั่วกัน