Category Archives: ประชุมวิชาการ

มหกรรมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2562

เกณฑ์การให้คะแนนการประกวด Photo voice เกณฑ์ประกวดOral&Poster&Innovation (1) เกณฑ์ประกวดเรื่องเล่าเกณฑ์หนังสั้น เชิญส่งผลงานร่วมประกวด ปฏิทินการดำเนินงาน62 ########################## บุคลากรดีเด่น (OK)แบบประเมินบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น (เกณฑ์ให้คะแนน) (OK)แบบเสนอชื่อผู้ขอรับการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น (OK)หลักเกณฑ์พิจารณาบุคลากรดีเด่น แบบฟอร์มให้คะแนนบุคลากร

แบบฟอร์มสำรวจการพัฒนาบุคลากร 2559

แบบฟอร์มสำรวจการพัฒนาบุคลากร 2559

สธ.เร่งปฏิรูประบบสุขภาพ 5 เรื่อง

สธ.เร่งปฏิรูประบบสุขภาพ 5 เรื่อง ความเป็นเอกภาพการบริหารจัดการ การพัฒนาระบบการเงินการคลังและหาแหล่งเงิน การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันปัจจัยเสี่ยง จัดระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และการใช้ภูมิปัญญาไทยดูแลสุขภาพ เพื่อบรรลุระบบสุขภาพไทยที่พึงประสงค์ในอีก 20 ปีข้างหน้า

หลักเกณฑ์การประกวดผลงานวิชาการและบุคคลากรดีเด่น ปี2558

ตามเอกสารที่ได้แนบ โหลด ปฏิทินการดำเนินงานประชุมวิชการ 2558 โหลด

หลักเกณฑ์การประกวดทุกรายการ

Download  หลักเกณฑ์การประกวดทุกรายการ

ปฎิทินการดำเนินงานประชุมวิชาการปี 2556

Dowmload ปฏิทินการดำเนินงานประชุมวิชาการ ปี 56