Category Archives: ข่าวบริการ

เทป! การประกวด อสม. ดีเด่น ระดับชาติ 24กพ 57

ถ่ายทอดสด! การประกวด อสม. ดีเด่น ระดับชาติ 24/2/57 (อันดับหนึ่ง)

รพ.สต. ที่ยังไม่ส่งข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2556ไป สปสช.

แจ้งไปยัง รพ.สต. ที่ยังไม่ส่งข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2556ไป สปสช. ดังนี้ 1. รพ.สต. โคกศิลา อ.เมืองฯ 2. รพ.สต. เฉลิม อ.ระแงะ 3. รพ.สต.บ้านใหม่ อ.สุไหงปาดี 4. รพ.สต. ริโก๋ อ.สุไหงปาดี กรุณาส่งด่วน ภายใน วันที่ 29 เดือนมีนาคม 2556 นี้ (เช็คผลการส่งข้อมูลได้ที่นี่)

ปลัดสธ. เน้นการเฝ้าระวัง ดูแลรักษาโรคคอตีบให้แพทย์ทุกจังหวัดทั้งรัฐเอกชนย้ำโรคนี้ป้องกันได้

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยการระบาดโรคคอตีบอาจเกิดขึ้นได้อีก เนื่องจากประชาชนโดยเฉพาะผู้ใหญ่มีภูมิคุ้มกันโรคไม่เพียงพอ จัดประชุมแพทย์ทุกจังหวัดทั้งรัฐและเอกชน เรื่องระบบเฝ้าระวัง วินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันโรค เน้นตรวจพบเร็ว วินิจฉัยเร็ว รักษาเร็ว และควบคุมป้องกันโรคได้เร็ว เพื่อป้องกันการเสียชีวิตผู้ป่วยให้ได้มากที่สุด นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ในวันนี้ (14 พฤศจิกายน 2555) ได้มอบหมายให้กรมการแพทย์และสำนักงานสาธารณสุขฉุกเฉิน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัย การดูแลรักษา การเฝ้าระวัง และควบคุมป้องกันโรคคอตีบ ลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยให้ได้มากที่สุด

สสจ.นราธิวาส จัดมหกรรมวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ เทิดไท้องค์ราชัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กำหนดจัดมหกรรมวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ เทิดไท้องค์ราชัน ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมอำเภอแว้ง/สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอแว้ง ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส นายจรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กำหนดจัดมหกรรมวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ เทิดไท้องค์ราชัน มีกิจกรรมการจัดมหกรรมฯ ดังนี้ ๑. กิจกรรมพาเหรด : เวลา ๐๖.๐๐ น. มีกิจกรรมการปั่นจักรยาน จาก รพ.แว้ง ไปด่านบูเก๊ะตา เวลา ๐๗.๐๐ น. ขบวนพาเหรด เดินพาเหรด เริ่มตั้งแต่ เปาะซูฮาดี

จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กำหนดตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กำหนดจัดกิจกรรมเยี่ยมโรงเรียนในระหว่างวันที่ ๖ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส นายจรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการงานสาธารณสุข มุ่งสู่การมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีของนักเรียน จุดเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาและพัฒนาระบบริการสาธารณสุข ตลอดจนเชื่อมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งสามารถคัดกรองช่วยเหลือและส่งต่อได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ ภายใต้กลยุทธ์การสร้างความตระหนักและส่งเสริมป้องกันปัญหาเด็ก วัยรุ่นและเยาวชน จังหวัดนราธิวาส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการตรวจเยี่ยมฯ มีประเด็นการตรวจเยี่ยมดังนี้ โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โครงการฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง โครงการการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติด การส่งเสริมงานป้องกันอุบัติเหตุทางการควบคุมโรคติดต่อ และงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นำทีมโดยนายสามารถ วราดิศัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในการตรวจเยี่นมโรงเรียนในครั้งนี้ด้วย

สาธารณสุขนราธิวาส เตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคติดต่อที่มาพร้อมฝน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคติดต่อที่มาพร้อมฝนเตือนผู้ที่เป็นไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก ไข้ฉี่หนู ห้ามกินแอสไพรินลดไข้อย่างเด็ดขาด เนื่องจากแอสไพรินจะทำให้เลือดออกง่ายขึ้น เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ นายจรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝน และมักมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน อาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลายชนิดแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งโรคติดต่อที่มักเกิดขึ้นในฤดูฝนมี ๕ กลุ่ม รวม ๑๔ โรค คือ

หมอประดิษฐ และปลัดสธ.ลงพื้นที่จังหวัดชายแดน ตั้งธงใช้งานสาธารณสุขเป็นเสาหลัก นำสันติภาพกลับคืนพื้นที่

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดินทางตรวจเยี่ยมราชการที่จังหวัดปัตตานีและติดตามมาตรการดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ โดยได้เยี่ยมและมอบกระเช้าของขวัญให้ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ไม่สงบ ที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลปัตตานี จำนวน 5 ราย และพบปะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่เพื่อให้กำลังใจในการทำงาน