Author Archives:

แนะนำเว็บไซต์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

สวัสดีครับ แนะนำเว็บไซต์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล นำเสนอเกี่ยวกับงานบุคลากร งานรับสมัครงาน ประกาศเกี่ยวกับ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์นี้โดยตรงเลยนะครับ เว็บไซต์กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล