สสจ.นราธิวาส

สสจ.นราธิวาส

รางวัลรองชนะเลิสอันดับ 2 การประกวดผลงานตามตัวชี้วัด โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุภาพสาขาจิตเวช เขตสุขภาพที่ 12 More »

โรงพยาบาลตากใบ

โรงพยาบาลตากใบ

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การจัดบริการการเข้าถึงโรคจิตระดับประเทศ More »

ผลการดำเนินงาน Mdatt และ Psychosocial Clinic

ผลการดำเนินงาน Mdatt และ Psychosocial Clinic

More »

รางวัลเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานเด่น/นวตกรรมด้านเอดส์

รางวัลเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานเด่น/นวตกรรมด้านเอดส์

More »

นพ.สสจ.นราธิวาส มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2558

นพ.สสจ.นราธิวาส มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2558

More »

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีนางยามิงละห์ มะ ประธานชมรม อสม. อำเภอสุไหงโกลก ได้รับคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น จากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ More »

เกียรติบัตรผลการดำเนินงานรณรงค์ให้วัคซีนโรคคอตีบ-บาดทะยัก  ดีเด่น

เกียรติบัตรผลการดำเนินงานรณรงค์ให้วัคซีนโรคคอตีบ-บาดทะยัก ดีเด่น

เกียรติบัตรผลการดำเนินงานรณรงค์ให้วัคซีนโรคคอตีบ-บาดทะยัก (dT) ในประชาชน อายุ 20-50 ปี ดีเด่นในระดับอำเภอ More »

 

สมช. วอประชนชนอย่าตื่นกรณีเว็บไซต์ราชการถูกคุกคาม

นายอนุสิษฐ คุณากร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เผยกรณีเว็บไซต์หน่วยงานราชการในหลายจังหวัดถูกแฮกข้อมูลหน้าเว็บไซต์ ช่วงคืนวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมาว่า ปัจจุบันโซเชียลมีเดียไปเร็ว และการเจาะระบบเว็บไซต์ก็มีมานานแล้ว เราต้องทำความเข้าใจว่า การจะแฮ็กเข้าเว็บไซต์ใดๆ ก็ตาม จะมีขีดจำกัดเช่นกัน ดังนั้นผู้ดูแลเว็ปไซต์ต้องเพิ่มความสามารถในการป้องกัน อย่างไรก็ตามการแฮกข้อมูลดังกล่าวไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับข้อมูล ทั้งนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเฝ้าระวังและดูแลป้องกันภัยคุกคามลักษณะนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป

เรื่อง แก้ไขการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๙ ตำแหน่ง ๑๒ อัตรา นั้น โดยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตามประกาศฯ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนปั่นจักรยาน “Bike for Mom” จังหวัดนราธิวาส (สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน 1-1000)

ข้อปฏิบัติการรับเสื้อและเข็มกลัดที่ระลึกพระราชทาน (สำหรับผู้ลงทะเบียน 1-1000) 1. เข้ารับเสื้อและเข็มกลัดที่ระลึกพระราชทาน โดยลงทะเบียน ณ ลานวัฒนธรรม บริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังใหม่) ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558ผู้มาลงทะเบียนก่อน มีโอกาสได้รับก่อนตามลำดับ โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เริ่มเข้ารับเข็มกลัดและเสื้อพระราชทานตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 15.00 น.

สรุปผลการคัดเลือกยาร่วม จังหวัด ปี 2558

ดาวโหลดสรุปผลการคัดเลือกยาร่วม จังหวัด ปี 2558 เอกสารสรุปผลการคัดเลือกยาร่วมจังหวัด ปี 2558 จากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ผลการสืบราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจัดซื้อร่วมเขต เขต12 ปี 2558

ถึงผู้รับผิดชอบงานบริหารเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สสจ.ทุกแห่งในเขต 12 ทีมเลขา (นราธิวาส) ขอส่งผลการสืบราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจัดซื้อร่วมเขต เขต 12 ปี58 ดังไฟล์แนบ เพื่อแจ้งให้แก่รพ.ในจังหวัดของท่านได้ดำเนินการจัดซื้อร่วมเขตต่อไป โดยขอความร่วมมือให้ทุก รพ.จัดซื้อในลำดับที่ 1 ก่อน หากมีเหตุจำเป็นต้องจัดซื้อในลำดับ 2 หรือ 3 ต้องทำหนังสือชี้แจงเหตุจำเป็นพร้อมสำเนาหนังสือมายังทีมเลขาด้วย

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นวก.สส.) ระดับชำนาญการพิเศษ

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒ อัตรา คือ ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑.ประกาศรับสมัคร ๒.ใบสมัคร ๓.แบบประเมินผลงานระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่าง ๆ

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน  ๙ ตำแหน่ง ๑๒  อัตรา นั้น จังหวัดนราธิวาส จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครั้งที่ ๑ ผังแผนที่ไปสนามสอบ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ราคาสอบซื้อรถจักรยานยนต์

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่องราคาสอบซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 12 คัน (หน้าที่ 1)>>(หน้าที่2)

กรมสุขภาพจิต แนะ ซึมเศร้า เข้าให้ถึงให้บริการ รักษาให้ต่อเนื่อง คนใกล้ชิดช่วยได้

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงปัญหาโรคซึมเศร้าในปัจจุบัน ว่า เป็นอีกหนึ่งปัญหาด้านสุขภาพจิตของคนไทยที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก เรามักจะเห็นข่าวปัญหาการฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกาย เกิดขึ้นบ่อยๆ ซึ่งหลายกรณีสาเหตุเกิดจากการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและมักถูกมองข้าม ทั้งนี้ โรคซึมเศร้าเป็นโรคเรื้อรังและพบได้บ่อยในทุกเพศทุกวัย พบประมาณ 350 ล้านคนทั่วโลก

กรมอนามัยแนะจัดอาหารว่าง เพิ่มพลังงานห่างไกลโรคอ้วน-เบาหวาน

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ร่างกายคนเราต้องการอาหารครบ 3 มื้อ แต่บางครั้งก็ยังได้รับสารอาหารและพลังงานไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องมีอาหารว่างระหว่างมื้อ เป็นตัวช่วยเสริมสำหรับคนที่รับประทานอาหารได้น้อยเพื่อให้ร่างกายได้รับพลังงานและสารอาหารอย่างเพียงพอ แต่อาหารว่างที่บริโภค ส่วนใหญ่เป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงอุดมไปด้วย