นราธิวาสประกวดส้วมสะอาด ได้มาตรฐาน

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินสุดยอดส้วมแห่งปี 2558 ระดับประเทศ นำโดย นายประโชติ กราบกราน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ จากกรมอนามัยและคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ลงพื้นที่ตรวจประเมินส้วมที่ได้รับการพิจารณาระดับประเทศ ตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสุดยอดส้วมแห่งปี 2558 โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส,

ผวจ.นราธิวาส มอบเกียรติบัตรแก่พยาบาลผู้ทำความดีช่วยเหลือคนจมน้ำ

วันนี้ (28 มกราคม 2558)ที่ประชุมกรมการจังหวัด นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มอบเกียรติบัตรแก่นางมีรา แมดิงแว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.รือเสาะ ตอบแทนในความมีน้ำใจ เอื้ออาทรแก่ผู้กำลังตกทุกข์ได้ยาก กรณีให้การช่วยเหลือคนจมน้ำที่ทะเลหาดนราทัศน์ เมื่อวันที่ 9 ม.ค.59 ด้วยสำนึกในหน้าที่ แม้ว่าไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาปฏิบัติงานของตนเองก็ตาม ท่าน ผวจ.ชื่นชมในการกระทำความดี สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดฯ ในครั้งนี้

น้ำป่าจากเทือกเขาบูโดไหลทะลักท่วมพื้นที่ บาโงสะโต. อ.ระแงะ

28 ม.ค. 59 น้ำป่าจากเทือกเขาเขาบูโด และบริเวณใกล้เคียงไหลทะลักสู่คลองตันหยงมัส ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เกิดน้ำท่วมฉับพลัน เป็นบริเวณกว้างประชาชนได้รับความเดือดร้อน 4 หมู่บ้าน กว่า 100 หลังคาเรือน โรงเรียนหลายแห่งหยุดการเรียนการสอนเนื่องจากถูกน้ำท่วม ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ได้จัดรถบรรทุกขนาดใหญ่ ไว้คอยช่วยเหลือและบริการประชาชน ในการเดินทาง

นพ.สสจ.นธ. เข้าร่วมงาน ทศวรรษปฐมภูมิ ก้าวอย่างที่ยั่งยืน เขตสุขภาพที่ 12

วันนี้ (28ม.ค.59) ณ โรงแรม เจ บี หาดใหญ่ นพ.สมหมาย บุญเกลี้ยง นพ.สสจ.นธ. เข้าร่วมงาน ทศวรรษปฐมภูมิ ก้าวอย่างที่ยั่งยืน เขตสุขภาพที่ 12 โดยมี นพ.สุเทพ วัชรปิยานันท์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมบรรยายพิเศษแนวทางและนโยบายการดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) ทีมหมอครอบครัว จากนั้นมีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง นพ.สสจทั้ง 7 จังหวัด กับ ผู้ตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 12

ผวจ.นราธิวาส ประกาศพื้นที่ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส เป็นเขตภัยพิบัติ

กรณีคลื่นลมแรงได้พัดถล่มฝั่งชายหาดในพื้นที่ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. 59 ที่ผ่านมา ส่งผลทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน คือบ้านโคกเคียน ม.1 บ้านโคกพะยอม ม.2 และบ้านบาโร๊ะบูตอเหนือ ม.13 และ 4 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านบาเฆะ ชุมชนบ้านเกาะยาว ชุมชนบ้านปูมวังยาเงาะ และชุมชนบ้านกูแบบลือดี จำนวน 127 ครัวเรือน รวม 508 คน

ประกาศข้อมูลราคากลางก่อสร้างรั้วคอนกรีตอิฐบล็อค รพ.สต.บางขุนทอง

โรงพยาบาลตากใบขอประกาศข้อมูลราคากลางก่อสร้างรั้วคอนกรีตอิฐบล็อค รพ.สต.บางขุนทอง เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรั้วคอนกรีตอิฐบล๊อค รพ.สต.บางขุนทอง ดังต่อไปนี้ 1.รายละเอียดประมาณราคารั้ว รพ.สต.บางขุนทอง 2.ตารางแสดงวงเงินรั้ว รพ.สต.บางขุนทอง 3.ปร.4 รั้ว รพ.สต.บางขุนทอง 4.ปร.5ก.รั้ว รพ.สต.บางขุนทอง

เปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงห้องบริการชั้นล่าง รพ.สต.พร่อน อ.ตากใบ

เปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงห้องบริการชั้นล่าง รพ.สต.พร่อน โดย รพ.ตากใบ โรงพยาบาลตากใบขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางปรับปรุงห้องบริการชั้นล่าง รพ.สต.พร่อน ดังรายการต่อไปนี้ 1. รายละเอียดประมาณราคาหลังคา รพ.สต.พร่อน 2. ตารางแสดงวงเงินหลังคา รพ.สต.พร่อน 3. ปร.4หลังคา รพ.สต.พร่อน 4. ปร5.กหลังคา รพ.สต.พร่อน

เปิดเผยข้อมูลราคากลางปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน รพ.สต.บ้านตะเหลี่ยง อ.ตากใบ

โรงพยาบาลตากใบขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน รพ.สต.บ้านตะเหลี่ยง ดังรายการต่อไปนี้ 1. รายละเอียดประมาณราคาหลังคา รพ.สต.ตะเหลี่ยง 2. ตารางแสดงวงเงินหลังคา รพ.สต.ตะเหลี่ยง 3. ปร.4หลังคา รพ.สต.ตะเหลียง 4. ปร5.กหลังคา รพ.สต.ตะเหลี่ยง

“อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย”

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศ เรื่อง “อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย” ฉบับที่ 20 ลงวันที่ 26 มกราคม 2559 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยทั่วไปกับมีหมอกในเช้า เว้นแต่ภาคเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็น

สธ.ห่วงป่วยไข้หวัด-ปอดบวมช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง

วันนี้ (26 มกราคม 2559) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(รองปลัดสธ.)และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข(โฆษกสธ.) เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทำให้หลายพื้นที่มีอากาศหนาวเย็นร่วมกับมีฝนตกส่งผลให้เด็กเล็ก ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว เสี่ยงเจ็บป่วยที่พบบ่อยคือ โรคไข้หวัดใหญ่และปอดบวม แต่ละปีพบผู้ป่วยประมาณ 200,000 คน เสียชีวิตปีละ 1,000 กว่าราย