ตำบลโละจูด อำเภอแว้งได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เมืองสุขภาพดี 7 จังหวัดภาคใต้ จากศูนย์อนามัยที่12 15/08/57

อ่านต่อ »

ร้านสวนอาหารริมน้ำ ได้รับป้ายทอง อาหารสะอาด รสชาติอร่อย จากกรมอนามัย 15/08/57

อ่านต่อ »

ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เมืองสุขภาพดี 7 จากจังหวัดภาคใต้ 15/08/57

อ่านต่อ »

คปสอ.รือเสาะ เยียวยาจิตใจผู้ประสบอัคคีภัยในตลาดรือเสาะ 15/08/57

อ่านต่อ »

 

ที่ประชุม สนช. รับหลักการร่างพ.ร.บ.กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ. …. 

28 ส.ค. 57 -           ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติรับหลักการ ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ. ….   ขณะที่ สนช. เตรียมแปรญัตติมาตรา 13 ให้สามารถผ่อนจ่ายเงินคืน กบข.  เพื่อช่วยข้าราชการบำนาญที่ขอใช้สิทธิ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส ฉบับที่ ๑ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและตั้งแต่บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนราธิวาส รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญโดยวิธีสอบคัดเลือกในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ, ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ, ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ไปแล้ว นั้น
บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ, ตำแหน่งนักเทคนิค-การแพทย์ปฏิบัติการ, ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตามบัญชีแนบท้ายประกาี้ศที่ |12 | 3 | 45

ชื่อผู้สมัครเข้าคัดเลือกเพื่อรับราชการ 11ตำแหน่ง

ตามที่จังหวัดนราธิวาส ได้ประกาศลงวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๒๐ อัตราไปแล้ว  นั้น
จังหวัดนราธิวาส จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และการสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้

  1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบและสถานที่สอบ
    ไฟล์ที่ 1     ไฟล์ที่ 2 (แก้ไข 22/8/57)

 

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

จังหวัดนราธิวาสดำเนินคัดเลือกลูกจ้าง-ชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการจ้างไว้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการ ในตำแหน่งที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๓ ตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสาร

สธ.เตรียมเสนอ “พ.ร.บ.โรคติดต่อ” ให้ “อีโบลา”เป็นโรคติดต่ออันตราย

ก.สาธารณสุข 8 ส.ค.-กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเสนออนุมัติโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ เป็นโรคที่ 6 ในสัปดาห์หน้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สธ.สามารถดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคได้อย่างเต็มที่ ผลการตรวจเฝ้าระวังประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาด ตั้งแต่ มิ.ย.-ส.ค.57 ตรวจแล้ว 381 คน ไม่พบรายใดมีอาการผิดปกติ

คสช.แถลงตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

คสช.แถลงตั้ง “เขตสุขภาพเพื่อประชาชน”กระจายอำนาจลงพื้นที่ปฏิรูปสุขภาพทั้งระบบเน้นทำงานร่วมกัน หาข้อสรุป5ประเด็น วันที่ 8 ส.ค. ที่อาคารสุขภาพแห่งชาติ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา……. อ่านต่อได้ ที่นี่

บรรจุข้าราชการใหม่ ก.สาธารณสุข 7,547 ตำแหน่ง

กระทรวงสาธารณสุข ประชุมรับฟังหลักเกณฑ์การจัดสรรและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวบรรจุเป็นข้าราชการใหม่ รอบที่ 2 ในปี 2557 จำนวน 7,547 ตำแหน่ง เพื่อดำเนินการบรรจุในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 พร้อมกันทั่วประเทศ และมีความโปร่งใส เป็นธรรมทุกวิชาชีพ โดยนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพเป็นข้าราชการ รอบที่ 2 ในปี 2557 จำนวน 7,547 อัตรา ว่า ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งจัดระบบการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวให้เป็นไปตามกรอบที่กำหนด คือภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ซึ่งจะช่วยให้ข้าราชการใหม่นี้ได้รับสิทธิ์ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้สูงขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2557

นั่งสมาธิลดเครียดพร้อมตั้งศูนย์ใน รพ.

กระทรวงสาธารณสุข เผย การนั่งสมาธิจะช่วยลดเครียดและลดโรคได้ผล พร้อมเล็งตั้งศูนย์สมาธิบำบัดในโรงพยาบาล

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผย หลังองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 6 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสมาธิโลก เป็นวันรวมใจของชาวพุทธและทั่วโลก ซึ่งขณะนี้ การแพทย์แผนปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญกับการบำบัดโรคทางร่างกายและจิตใจไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี มีสุขภาวะสมบูรณ์ทั้งทางกาย จิต และสังคม ตามที่องค์การอนามัยโลกได้ให้ความหมายไว้

สสจ.นราธิวาส รับสมัครโครงการผลิตแพทย์เพื่อ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และกระทรวงสาธารณสุขได้จัดให้มีโครงการผลิตแพทย์เพื่อ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีการเปิดรับสมัครสมัครออกเป็น ๓ กลุ่มคือ (ใบประกาศ)
กลุ่มที่ ๑ รับจากบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ใบสมัคร)
กลุ่มที่ ๒ รับจากนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส (ใบสมัคร)
กลุ่มที่ ๓ (โควตารวม ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทั่วประเทศ (ใบสมัคร)
โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้จากเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส http://www.ntwo.moph.go.th
ทั้งนี้ กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ และส่งใบสมัครมายังกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่องจริงที่ต้องรู้ของโรคไวรัสอีโบลา


อีโบลาเป็นเชื้อไวรัสก่อโรคไข้เลือดออก มีค้างคาวผลไม้เป็นพาหะตามธรรมชาติ ไวรัสจะทำให้มีไข้สูง และสร้างความเสียหายแก่ระบบประสาทส่วนกลาง โดยโรคจะแสดงอาการภายใน 2-21 วัน ผู้ป่วยมีอัตราเสียชีวิต 60-90% ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยาสำหรับรักษาโรคนี้โดยเฉพาะ แต่สถาบันสุขภาพแห่งชาติ (เอ็นไอเอช) ของสหรัฐฯ ระบุว่า พวกเขาจะเริ่มดำเนินการทดสอบวัคซีนที่อาจป้องกันเชื้ออีโบลาได้ ในเดือน ก.ย.นี้ (เรื่องจริงที่ต้องรู้ของโรคไวรัสอีโบลา) (คู่มือ อีโบลา)