สาธารณสุข-ก.เกษตรฯ-FAO จัดทำโครงการนำร่องบริหารจัดการความปลอดภัยผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ตลอดห่วงโซ่อาหาร

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เปิดเผยว่า สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข จับมือกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO)ร่วมกันจัดทำโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันที่กำกับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและการควบคุมคุณภาพอาหารในการบริหารจัดการห่วงโซ่ของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

ปลดป้ายด่วน!สาธารณสุขอินโดฯขอโทษ ชี้ติดป้ายพิมพ์ผิดว่าเชื้อHIVติดทางยุงกัด-สระว่ายน้ำ

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า กระทรวงสาธารณสุขของอินโดนิเซีย ออกเเถลงกล่าวขอโทษต่อความผิดพลาดในการพิมพ์คำเผยเเพร่ในป้ายของโครงการรณรงค์เกี่ยวกับการเเพร่เชื้อเอชไอวีอย่างถูกต้องหลังจากป้ายประชาสัมพันธ์ที่ผิดพลาดดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

รณรงค์ป้องกัน 3 อุบัติภัยช่วงวันลอยกระทง ลดการสูญเสีย

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงฯ ได้เตรียมการป้องกันอุบัติภัย 3 เรื่องที่พบบ่อยในวันลอยกระทง คือการบาดเจ็บจากการจราจร การจมน้ำที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี และการบาดเจ็บจากพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ ที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงและความพิการ ซึ่งมีแนวโน้มพบมากขึ้นทุกปีในช่วงเทศกาล จากการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ช่วงเทศกาลลอยกระทง 3 วัน พบ มีผู้เสียชีวิตจากการจราจร 771 คน เฉลี่ยวันละ 51 คน

สธ. เผย ปี 59 มอบเขตสุขภาพ นำปัญหาในพื้นที่ 3 อันดับแรก มาวางแผนพัฒนาระบบบริการ

สธ. เผย ปี 2559 มอบทุกเขตสุขภาพ นำปัญหาในพื้นที่ 3 อันดับแรก มาวางแผนพัฒนาระบบบริการ จัดบริการตรงกับความต้องการประชาชน ลดป่วย ลดตาย ลดแออัดในบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ย่นเวลารอคอยในการให้บริการ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปี 2559 วางแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข (Service Plan)

กรมอนามัย ปรับมาตรฐานตัวชี้วัดใหม่ช่วยเด็กไทยสุขภาพดีสมวัย

เรื่องของโภชนาการกับพัฒนาการ และ ความเจริญเติบโตของเด็กทั้งด้านร่างกายและสติปัญญาเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออก โดยเฉพาะเด็กวัย 1-5 ปีนั้นควรได้รับการเอาใส่ใจให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี อายุยืนยาว ซึ่งการจะให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ต้องกลับมาเริ่มให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาการตั้งแต่วัยเด็ก

แบบฟอร์มสำรวจการพัฒนาบุคลากร 2559

แบบฟอร์มสำรวจการพัฒนาบุคลากร 2559

สธ.เตรียมทีมแพทย์ทั่ว ปท. รับงาน “ปั่นเพื่อพ่อ”

น.พ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงการเตรียมพร้อมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad ว่า การเตรียมพร้อมบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรองรับกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ (Bike for Dad)” วันที่ 11 ธ.ค.58 ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วม 607,909 คน ในต่างจังหวัดให้ น.พ.สสจ.เป็นผู้บัญชาการ

กินหมูสุกๆ ดิบๆ เสี่ยงไข้หูดับ 10 เดือนพบคนไข้ 307 ตาย 15

กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงเนื้อหมู เลือด และเครื่องในดิบ หรือปรุงสุกๆ ดิบๆ ชี้เสี่ยงติดเชื้อ “โรคไข้หูดับ” รุนแรงถึงขั้นหูหนวก ตาบอด และเสียชีวิต ปี 2558 พบยอดผู้ป่วย 307 คน เสียชีวิต 15 ราย มากกว่าปี 2557 กำชับ สสจ.ทั่วประเทศเร่งให้ความรู้

(ตัวอย่าง) แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

แบบมอบหมายการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งต่างๆ

ตามที่จังหวัดนราธิวาส ได้ประกาศรับสมัครสอบและได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม-ปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน,