ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น

วันนี้ ( ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘) ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายนัฐพงค์ ศิริชนะ รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่น จาก นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในงานประชุมวิชาการ \"หมู่บ้านทั่วไทย เทิดไท้เจ้าฟ้านักโภชนาการ ก้าวผ่านความท้าทายสู่ความยั่งยืน\" เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร More »

 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นตัวแทนจังหวัด รับรางวัลจังหวัดไอโอดีนดีเด่นของเขตบริการสุขภาพเขต 12

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นตัวแทนจังหวัด รับรางวัลจังหวัดไอโอดีนดีเด่นของเขตบริการสุขภาพเขต 12

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายแพทย์สรรพงษ์ ฤทธิรักษา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นตัวแทนจังหวัด รับรางวัลจังหวัดไอโอดีนดีเด่นของเขตบริการสุขภาพเขต 12 จาก นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในงานประชุมวิชาการ \"หมู่บ้านทั่วไทย เทิดไท้เจ้าฟ้านักโภชนาการ ก้าวผ่านความท้าทายสู่ความยั่งยืน \" เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร More »

 

สรุปผลการคัดเลือกยาร่วม จังหวัด ปี 2558

ดาวโหลดสรุปผลการคัดเลือกยาร่วม จังหวัด ปี 2558 เอกสารสรุปผลการคัดเลือกยาร่วมจังหวัด ปี 2558 จากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ผลการสืบราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจัดซื้อร่วมเขต เขต12 ปี 2558

ถึงผู้รับผิดชอบงานบริหารเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สสจ.ทุกแห่งในเขต 12 ทีมเลขา (นราธิวาส) ขอส่งผลการสืบราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจัดซื้อร่วมเขต เขต 12 ปี58 ดังไฟล์แนบ เพื่อแจ้งให้แก่รพ.ในจังหวัดของท่านได้ดำเนินการจัดซื้อร่วมเขตต่อไป โดยขอความร่วมมือให้ทุก รพ.จัดซื้อในลำดับที่ 1 ก่อน หากมีเหตุจำเป็นต้องจัดซื้อในลำดับ 2 หรือ 3 ต้องทำหนังสือชี้แจงเหตุจำเป็นพร้อมสำเนาหนังสือมายังทีมเลขาด้วย

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นวก.สส.) ระดับชำนาญการพิเศษ

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒ อัตรา คือ ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑.ประกาศรับสมัคร ๒.ใบสมัคร ๓.แบบประเมินผลงานระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่าง ๆ

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน  ๙ ตำแหน่ง ๑๒  อัตรา นั้น จังหวัดนราธิวาส จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครั้งที่ ๑ ผังแผนที่ไปสนามสอบ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ราคาสอบซื้อรถจักรยานยนต์

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่องราคาสอบซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 12 คัน (หน้าที่ 1)>>(หน้าที่2)

กรมสุขภาพจิต แนะ ซึมเศร้า เข้าให้ถึงให้บริการ รักษาให้ต่อเนื่อง คนใกล้ชิดช่วยได้

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงปัญหาโรคซึมเศร้าในปัจจุบัน ว่า เป็นอีกหนึ่งปัญหาด้านสุขภาพจิตของคนไทยที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก เรามักจะเห็นข่าวปัญหาการฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกาย เกิดขึ้นบ่อยๆ ซึ่งหลายกรณีสาเหตุเกิดจากการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและมักถูกมองข้าม ทั้งนี้ โรคซึมเศร้าเป็นโรคเรื้อรังและพบได้บ่อยในทุกเพศทุกวัย พบประมาณ 350 ล้านคนทั่วโลก

กรมอนามัยแนะจัดอาหารว่าง เพิ่มพลังงานห่างไกลโรคอ้วน-เบาหวาน

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ร่างกายคนเราต้องการอาหารครบ 3 มื้อ แต่บางครั้งก็ยังได้รับสารอาหารและพลังงานไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องมีอาหารว่างระหว่างมื้อ เป็นตัวช่วยเสริมสำหรับคนที่รับประทานอาหารได้น้อยเพื่อให้ร่างกายได้รับพลังงานและสารอาหารอย่างเพียงพอ แต่อาหารว่างที่บริโภค ส่วนใหญ่เป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงอุดมไปด้วย

“ธาดา” นั่งปธ.กก.เครือข่ายหมออนามัย สมัย 2 พร้อมหนุน รพ.สต.-สสอ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ของมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย ซึ่งถือเป็นคณะกรรมการชุดที่ 4 วาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2562 ปรากฏว่า นายธาดา วรรธนปิยกุล ได้รับเลือกเป็นประธานคระกรรมการเป็นสมัยที่ 2 โดยมีนางแพรวพรรณ บุษยมาลย์ เป็นประธานภาคใต้ นายสาธิต สว่างแสง ประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายอารมณ์ แสนเตชะ ประธานภาคเหนือ และ นายมานพ ทองตัน ประธานภาคกลาง

แนวทางการให้รหัสโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส

แนวทางการให้รหัสโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส [ Middle East Respiratary Syndrome : MERS ] แนวทางมาตรฐานการให้รหสโรคทางเดินหายใจตะวนออกกลาง หรือ โรคเมอรส์ (MERS) เกณฑ์การวินิจฉัย แพทย์ต้องระบุให้ชัดเจนโดยบอกตําแหน่งอวัยวะที่ติดเชื้อ หรือเป็นโรค เช่น ปวดบวม คออักเสบ หลอดลมอักเสบ แล้วตรวจพบร่วมกับติดเชื้อโคโรนาไวรัส

ยืนเดินนั่งแบบไหนไม่มีไขมันสะสม

1. อย่าเดินหลังค่อม ท่านี้จะทำให้ไขมันลงไปกองที่ท้อง แถมยังเสียบุคลิก คุณจะดูเป็นคนที่พุงป่องที่พ่ายแพ้ ไม่กล้าสู้โลก 2. อย่านั่งหลังงอ ไหล่งุ้ม เหตุผลเดียวกับข้างบนที่แย่กว่านั้นคือหลังจากนั่งไปนาน ๆ โครงสร้างกระดูกสันหลังคุณอาจเปลี่ยนแปลง ระวังจะเป็นโรคปวดหลังเรื้อรังได้ 3. นอนหงานหลังตรง การนอนตะแคงข้างงอเข้าขึ้นจะทำให้ไขมันไปรวมตัวที่หน้าท้องแถมยังทำให้ตีนกามาเร็วกว่ากำหนดด้วย