กิจกรรมเคารพธงชาติ ของข้าราชการสังกัด สสจ.นราธิวาส บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (23 พค.59)

กิจกรรมเคารพธงชาติ ของข้าราชการสังกัด สสจ.นราธิวาส บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (23 พค.59)

More »

กิจกรรมเคารพธงชาติ ของข้าราชการสังกัด สสจ.นราธิวาส บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (23 พค.59)

กิจกรรมเคารพธงชาติ ของข้าราชการสังกัด สสจ.นราธิวาส บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (23 พค.59)

More »

กิจกรรมเคารพธงชาติ ของข้าราชการสังกัด สสจ.นราธิวาส บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (23 พค.59)

กิจกรรมเคารพธงชาติ ของข้าราชการสังกัด สสจ.นราธิวาส บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (23 พค.59)

More »

กิจกรรมเคารพธงชาติ ของข้าราชการสังกัด สสจ.นราธิวาส บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (23 พค.59)

กิจกรรมเคารพธงชาติ ของข้าราชการสังกัด สสจ.นราธิวาส บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (23 พค.59)

More »

กิจกรรมเคารพธงชาติ ของข้าราชการสังกัด สสจ.นราธิวาส บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (23 พค.59)

กิจกรรมเคารพธงชาติ ของข้าราชการสังกัด สสจ.นราธิวาส บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (23 พค.59)

More »

 

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โดยวิธีตกลงราคาของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โดยวิธีตกลงราคาของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส ดังรายละเอียดดังนี้ ยา Sevoflurane 250 Ml จำนวน ๓๐ ขวด ยา Sitagliptin 100 Mg tablet ๒๘ เม็ด/กล่อง จำนวน ๒๐๐ กล่อง ยา Ertapenem sodium 1 gm/ไวแอล จำนวน ๓๐๐ ไวแอล

โรงพยาบาลตากใบอำเภอตากใบ มีความประสงค์จะเปิดเผยราคากลาง

ด้วยโรงพยาบาลตากใบอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะเปิดเผยราคากลางจ้างปูอิฐตัวหนอน,ก่อสร้างรั้วบ้านพักข้าราชการ,ก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและขยายระบบไฟฟ้าสำรอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1.เปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าสำรองภายในโรงพยาบาลตากใบ (เอกสาร) 2.เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม (เอกสาร) 3.เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรั้วบ้านพักข้าราชการระดับ 9 (เอกสาร) 4.เปิดเผยราคากลางจ้างปูอิฐตัวหนอนบริเวณลานศาลพระภูมิหน้าอาคารผู้ป่วยใน (เอกสาร)

ประกาศราคากลางยา โดยวิธีตกลงราคาของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส

ประกาศราคากลางยา โดยวิธีตกลงราคาของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส ดังรายละเอียดดังนี้ ดังรายละเอียดดังนี้ จัดซื้อยา Erythropoeitin Beta 5,000 iu/0.3 ml จำนวน 180 ไซริงค์ จัดซื้อยา Human plasma protein w/a จำนวน 18 ถุง จัดซื้อยา Human Recombinant Frythropoietin Alpa 4,000 iu/ไวแอล จำนวน 900 ไวแอล จัดซื้อยา Insulin Soluble (neutral Insulin) จำนวน 500 กล่อง

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง รอบ6 เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๘-มีนาคม๒๕๕๙)

< !DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ เพื่อให้บริการประชาชน ในด้านข้อกฏหมาย และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเพื่อตอบสนอง ความต้องการของประชาชน ได้อย่างทันท่วงที – คำสั่ง สสจ.นธ ที่ 103/2558 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558             เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่อง / ร้องทุกข์ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ – ช่องทางการร้องเรียน / ร้องทุกข์ - สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง

ผวจ.นราธิวาส“ รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์” พร้อมกันทั่วไทย

วันนี้ (12 เม.ย. 59) เวลา 10.00 น. ณ อบต.ลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์”และฉลองความสำเร็จสุดยอดส้วมระดับประเทศ โดยมี นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส, นายอำเภอยี่งอ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา, หน่วยงานส่วนราชการ ระดับจังหวัด และอำเภอ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.และประชาชน

ราคากลางของการจัดซื้อเตาขยะติดเชื้อชนิดใช้ก๊าซปิโตรเลียม (LPG)โรงพยาบาลตากใบ

โรงพยาบาลตากใบขอเปิดเผยราคากลางของการจัดซื้อเตาขยะติดเชื้อชนิดใช้ก๊าซปิโตรเลียม (LPG) โดยวิธีพิเศษ ใช้งบประมาณ 990,000 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ เอกสารแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรฯ

ผู้ว่าฯ นราธิวาสเปิดการแข่งขันกีฬาหน่วยงาน “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2559

วันนี้ (30 มี.ค.) นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดการแข่งขันกีฬาหน่วยงาน วันข้าราชการพลเรือน จ.นราธิวาส ประจำปี 2559 ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกสังกัด และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก โดยการแข่งขันครั้งนี้ มีการแบ่งหน่วยงานราชการเป็น 7 กลุ่ม จัดแข่งทั้งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน เช่น

จนท.สาธารณสุขรัฐกลันตัน มาเลเซียศึกษาดูงานเรื่องการดูแลบำบัดและรักษาผู้ป่วยจิตเวช

วันนี้ (23มี.ค.59) เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมพระบารมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์ฮายี มูฮัม อารีฟ มูฮัมหมัดนูร คณะผู้บริหารจากสำนักงานสาธารณสุขรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ59

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ59 หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1.โหลดแบบรายงาน ผู้สนใจติดต่องานพัสดุ โรงพยาบาลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างทางเชื่อมอาคารห้องพิเศษผู้ป่วยใน 2 ชั้น โรงพยาบาลตากใบ

โรงพยาบาลตากใบขอเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างทางเชื่อมอาคารห้องพิเศษผู้ป่วยใน 2 ชั้น โรงพยาบาลตากใบ โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินงบประมาณ 500,000 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1.ตารางแสดงวงเงินทางเชื่อม 2.ปร.4แผ่น1 ทางเชื่อม 3.ปร.4แผ่น2 ทางเชื่อม 4.ปร.4แผ่น3 ทางเชื่อม 5.ปร.5แผ่น1 ทางเชื่อม