ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส

อ่านต่อ »

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส

อ่านต่อ »

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส

อ่านต่อ »

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการในงานของดีเมืองนรา

อ่านต่อ »

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการในงานของดีเมืองนรา

อ่านต่อ »

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการในงานของดีเมืองนรา

อ่านต่อ »

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการในงานของดีเมืองนรา

อ่านต่อ »

 

หมอ3จังหวัดใต้นำพยาบาล-จนท.ชุมนุมหน้าสปสช.หาดใหญ่….

วันที่ 17 ต.ค. ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กลุ่มแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสังกัดโรงพยาบาล จาก จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส และ จ.ยะลา กว่า 300……. อ่านต่อได้ที่

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ด้วยจังหวัดนราธิวาส จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักโภชนาการปฏิบัติการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน ๑ ตำแหน่ง คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ วันเวลา สถานที่สอบ ตารางสอบ เลขที่นั่งสอบ โครงการผลิตแพทย์ 3 จังหวัดฯ

ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดให้มีโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในพื้นที่ โดยกำหนดการรับสมัครจากผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จึงขอประกาศ วันเวลา สถานที่สอบ ตารางสอบ เลขที่นั่งสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โดยรับสมัครในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลศรีสาคร ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลสุไหงปาดี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจะแนะ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นั้น
จังหวัดนราธิวาส จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรตามรายชื่อดัง ต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการในงานของดีเมืองนรา


วันนี้ (22 ก.ย. 57) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร นกเขาชวาเสียง และทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการในงานของดีเมืองนราปี 2557 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย
……………………………………………………………………………………………………………………..
แหล่งข่าวโดย » ฝ่ายสุขภาพภาคประชาชน ฯ สสจ.นธ.
22 กันยายน ๒๕๕๗

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส


นายแพทย์สรรพงษ์ ฤทธิรักษา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส
……………………………………………………………………………………………………………………..
แหล่งข่าวโดย » ฝ่ายสุขภาพภาคประชาชน ฯ สสจ.นธ.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ นั้น

จังหวัดนราธิวาส จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

วันเวลาและสถานที่สอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๔ ตำแหน่ง นั้น

จังหวัดนราธิวาส จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตามวัน เวลาและสถานที่ในตารางสอบ รายละเอียดดังนี้

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการผลิตแพทย์ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดให้มีโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในพื้นที่ โดยกำหนดการรับสมัครจากผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั้น

บัดนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการตรวจหลักฐานการสมัครสอบคัดเลือกโครงการผลิตแพทย์เพื่อ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกโครงการฯ ดังกล่าว ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ สนามสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการผลิตแพทย์เพื่อ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๑ – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ คือ โรงเรียนนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส กำหนดเข้าห้องสอบ เวลา ๐๘.๔๕ น. และเตรียมหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ เพื่อใช้ในการเข้าสอบ โดยรายละเอียดเลขที่นั่งสอบ และตารางสอบจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และ www.ntwo.moph.go.th

เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามามารถ

ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ 5 กันยายน 2557 ได้รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 4 ตำแหน่ง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินในวันที่ 24 กันยายน 2557          เปลี่ยนเป็นวันที่ 23 กันยายน 2557 นอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ ตามประกาศที่ได้แนบดังนี้ เพิ่มเติม